יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
 
 
 
 
 
 
גלגולה של טעות מביכה: תמונה של מייסדי בני ברק עם הרב קוק, זוהתה בטעות כתמונה נדירה וייחודית של הרצי"ה לצד אביו, ונדפסה עם הזיהוי המוטעה בעשרות ספרים.
21:06 (04/01/14) אור האורות

תמונות הרב מעבר לערך הרוחני של התמונות בהן נראה מרן הרב קוק, יש להן גם ערך היסטורי רב. כל תמונה ותמונה מספרת סיפור שלם, ומקפלת בתוכה אירוע מעניין. באותם ימים לא היה הצילום חזון נפרץ, ורק מקרים בודדים זכו לתיעוד ויזואלי, שמחירו היה יקר. עשרות תמונות של הרב קוק פורסמו עד היום בספרים שונים, ועשרות אחרות ספונות במגרותיהם של אספנים ורבנים. רוב התמונות הידועות קובצו בספר 'מראה כהן', שהוציא לאור הרב יעקב פילבר שליט"א. כאן המקום לציין את העובדה הפשוטה, שהרבה מהתמונות הנמצאות כיום אינם התמונות המקוריות, אלא מדובר בעותקים וצילומים בלבד. חשוב להבהיר עובדה זו, כנגד אותם האספנים הטוענים לבעלות על הזכויות של עותקי תמונות שברשותם, ולעיתים אף דורשים כסף מידי המשתמש בתמונות, בעוד שהזכויות אינן שלהם. טעויות בזיהוי פעמים רבות זיהוי הדמויות הנראות בתמונה לצד הרב קוק, נעשה בחיפזון ובחוסר מקצועיות, ובשל כך חלו טעויות מביכות בכיתוב לצד התמונה. נביא להלן דוגמה אחת בלבד של טעות שכזו, וממנה נבין עד כמה חמורה שגגת תלמיד פזיז, כי בעקבותיו ייכשלו ויטעו רבים הבאים אחריו. קיימת תמונה ידועה ומפורסמת, שנדפסה בעשרות ספרים, מאמרים וחיבורים, ובה נראה מרן הרב קוק יושב רכון על ספר גדול, ולצדו עומד אברך צעיר, המביט קדימה (תמונה מספר 1, בראש הדף). והנה, כמעט בכל המקומות בהם הובאה התמונה, נכתב כי האברך הצעיר הוא הרב צבי יהודה, בנו יחידו של מרן הרב קוק. בספר 'מראה כהן' הגדיל הרב פילבר לעשות, וציין כי בתמונה נראה הרב קוק כשהוא כותב את הלכה ברורה. לא ברור מהיכן שאב מידע זה. אך כנגד הנחה זו אנו תמהים: מדוע עלה רצון אצל הרצי"ה ואביו לעשות תמונה משותפת שלהם? (לא ידוע לנו על אירוע מסוים בו הצטלם הרצי"ה עם אביו, ואף לא ידועות לנו תמונות אחרות מסוג זה). אילו לא היתה אלא תמיהה זו ניחא, אך קושיה אחרת וגדולה הימנה עולה וצצה, והיא שהדמות הנראית בתמונה אינה דומה לדמותו של הרצי"ה בתקופה בה נעשה הצילום. מעטות מאוד התמונות של הרצי"ה משנות ילדותו, בחרותו, ואף משנותיו המאוחרות יותר, בחיי אביו. עשרות הצילומים המוכרים, בהם הוא נראה, הם משנות חייו המאוחרות, כראש ישיבת מרכז הרב. בכל אופן, הדמות העולה מהתמונות הקדומות של הרצי"ה (תמונה מספר 2), אינן זהה לדמות הנראית בתמונה שלפנינו. בסוגריים נוסיף, שהקביעה המקובלת כי האברך הצעיר הינו הרצי"ה, לא היתה נחלת הכלל. ישנם ספרים ישנים בהם הופיעה התמונה, ונכתב לצידה כי האברך הינו הרב יעקב משה חרל"פ. פתרון התעלומה והנה אנו מוצאים תמונה מעניינת, בה נראים שני מייסדי וראשי המושבה בני ברק, ר' יצחק גרשטנקורן ועוזרו ר' משה ברוך וגמן, לצדו של מרן הרב קוק (תמונה מספר 3). לא כאן המקום לספר על הקשר המיוחד והחם שהיה בין הרב קוק למושבה בני ברק ומייסדיה. חוברת מיוחדת הוקדשה לכך בשם 'אור הברק' (הוצאת 'אור האורות'). על כל פנים, השנים, שהיו ממעריצי הרב ואף נעזרו בהמלצותיו כשנפגשו עם תורמים וגבירים, זכו לתמונה משותפת עמו. כעת התבוננו בדמותו של גרשטנקורן, העומד מימין, והשוו אותה לדמות האלמונית מהתמונה המפורסמת, אותה דמות שיוחסה בטעות לרצי"ה. ובכן, יש כאן זיהוי בולט למדי בין שתי הדמויות. הכיפה הגבוהה, צורת הפנים, אורך הזקן, סוג המעיל, הקפל העליון בחולצה, מעידים כי מדובר באותה דמות (וראו תמונה מספר 4, בה נראה גרשטנקורן לבדו). כעת אנו מבינים את הסיפור מאחורי התמונה: ר' יצחק גרשטנקורן חפץ שיהיו לו שתי תמונות עם הרב; האחת, כשהרב רכון על תלמודו, והשניה – כשהרב מסתכל נכוחה אל הצלם. תמונות אלו חיזוק לגרשטנקורן בפגישותיו עם הגבירים, עת סיפר להן על ברכתו ואהדתו של הרב קוק למפעלו. הזכרנו לעיל את טענת הרב פילבר, כי בעת הצילום הרב קוק עסק בכתיבת הלכה ברורה. אך כעת הדברים נראים אחרת. אין סברה לומר שבאותה שעה בה נפגשים מייסדי בני ברק עם הרב, בתוך כדי הפגישה, הרב יעזוב אותם ויפנה לכתיבת חיבורו ההלכתי. ומדוע שהרצי"ה יזמין צלם ויצטלם עם אביו בעת לימודו, ומדוע שיהיה למישהו אינטרס למחוק דמויות מהתמונה?! יותר מסתבר ופשוט לומר שהרב כתב באותם רגעים מכתב המלצה עבור המושבה בני ברק (אחת מתוך המלצות רבות שכתב עבורם). בשולי הדברים נציין כי עותק של התמונה שמור בספריה הלאומית, ובאתר הספריה, בו הובאה התמונה באיכות חדה, נכתבו הפרטים הבאים: "שחור לבן, 8.5X13.5 ס"מ. בגב התצלום ציין ד"ר שבדרון כי תצלום זה נתרם לאוסף בשנת 1930 על ידי מר צ'רנוביץ. כפי הנראה, תצלום זה הופק בארץ ישראל, בשנות העשרים של המאה העשרים. דמויות מחוקות לסיום, התבוננו שוב בתמונה של האברך הצעיר, גרשטנקורן, לצד הרב קוק. שימו לב לכך שליד כתפו, מופיעים... פה ושפם! כן, בתמונה המקורית היתה דמות נוספת, שמישהו מחק אותה (לא לגמרי בהצלחה) מהתמונה. מיהו אותו אדם? כנראה שמדובר במשה ברוך וגמן, שנראה גם בתמונה השניה, ויוכיח על כך המעיל הבהיר המבצבץ לצד זרועו של גרשטנקורן (בתמונה המחוקה). אגב, גם התמונה של מייסדי בני ברק עם הרב זכתה ל"טיפול", וניכר כי מחקו ממנה פרטים כלשהם.

 
תמונה 2: הרצי"ה בצעירותותמונה 3: מייסדי בני ברק עם הרב קוקתמונה 4: ר' יצחק גרשנטקורן