יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
 
 
 
 
 
 
בקרוב יצא לאור ספר 'מציאות קטן', שכתב מרן הראי"ה קוק זצ"ל. בספר מאות עמודים העוסקים בענייני קבלה, אגדה, וגימטריאות.
19:20 (23/11/13) אור האורות

שבעים ושמונה שנה עברו מאז פטירתו של הראי"ה, ורק כחצי מכתביו פורסמו. יתר כתביו, בהלכה, באגדה, בקבלה, עשרות פנקסים וכן אלפי אגרות בעלות תוכן תורני, עדיין נמצאות אצל אספנים, רבנים, וגם אצל אנשים שסחבו כתבים מביתו של הרצי"ה לאחר פטירתו. כתב היד 'מציאות קטן' היה ספון במשך שנים בידי אנשי מכון הרצי"ה, ועתה סוף סוף הוא עומד לצאת לאור. חיבור מיוחד זה נכתב על ידי הראי"ה כנראה בשנות רבנותו בחו"ל. (עם זאת החיבור ממוספר כ'פנקס ס"ה', ומכך משתמע שנכתב לאחר ה'שמונה קבצים' ויתר הפנקסים שפורסמו עד היום). ואכן, צורת הכתיבה של חיבור זה מזכירה את דברי הראי"ה בצעירותו; סגנון תלמודי, פלפולים בענייני קבלה, קושיות ותירוצים בסוגיות אגדה מהגמרא. (כך למשל אחת הפסקאות נפתחת בקושיה: "העירוני למה..", סגנון נדיר בכתביו האישיים המאוחרים של הרב). ענייני קבלה בספר החדש תופסים מקום נכבד בירורים בענייני קבלה, גימטריאות, נוטריקון ורמזים, בכמות נדירה ומרוכזת לעומת כתבי הראי"ה שפורסמו עד היום. ייתכן שעובדה זו גרמה לעיכוב פרסומו של החיבור, מחשש לשינוי תדמית משנת הראי"ה בעיני לומדיה. בשונה מהקבצים והפנקסים המוכרים, בספר זה ישנם הפניות לספרי קבלה מובהקים, כמו: פרדס רימונים, עץ חיים, פתחי שערים, ועוד. אגב, הספר 'מורה נבוכים' להרמב"ם, מכונה בחיבור: 'ספרן של צדיקים'. הספר כולל מאות פסקאות, בנושאים שונים ומגוונים, ביניהם: שבת, נשיאת אשה, כיסוי ראש (כיפה), עץ הדעת, ועוד. (כמה פסקאות מתוך הספר פורסמו כבר לפני כשנה בספר 'מאורות הראי"ה – שבת קודש' שיצא לאור אף הוא ע"י מכון הרצי"ה). עצם הלוז נביא כאן פסקה אחת מתוך הספר (אות רנח), העוסקת, בסגנון קבלי, בעניינה של סעודת מלווה מלכה: "עניין מה דאיתא בספרים דסעודת מלוה מלכה ממנו נהנה לוז שבשדרה, שאינו כלה, וממנו יתייסד הגוף בתחיית המתים, נכון על פי מה שסעודה זו מכוונת לדוד הע"ה, כמ"ש: "דא היא סעודתא דדוד מלכא ו"דוד מלך ישראל חי וקיים", כמש"כ בעץ חיים, כנגד מדת היסוד שלא מת במ"ק דמיתו, ונודע שבאדם המיתה היא ממיתת מ"ק, ותחיית המתים כנגד התיקון, אם כן בחינת יסוד לא מת, וממנו לוז שבשדרה שאינו נשבר, כיון שאין בשרשו שבירה, והוא ממש מכוון כנגד דוד מלך ישראל החי".