יום ש', יב’ בסיון תשע”ח
 
 
 
 
 
 
לפני חודש ימים, הלך לעולמו אחד מזקני ירושלים, משרידי דורו של מרן הרב קוק, ר' אברהם פראנק זצ"ל.ר' אברהם היה אוצר של היסטוריה, לא רק בשל גילו המופלג, אלא בעיקר בשל היותו בנו של הרב צבי פסח פראנק זצ"ל, רבה של ירושלים וממלא מקום הרב הראשי. להלן קטעים מראיונות שקיימנו עמו, בהם סיפר על יחסו האמיתי של אביו כלפי מרן הרב קוק, ואף התייחס לצנזורה של העיתונות החרדית בכל הקשור לרב קוק
10:53 (17/05/13) אור האורות

הרב צבי פסח פראנק היה ידיד אמת של הרב קוק, וממקימי הרבנות הראשית. לאחר פטירת הרב קוק, הרב פראנק ישב על כסאו ברבנות ירושלים. הרב יוסף חיים זוננפלד וחבריו, התנגדו לרבנות הקבועה מדורי דורות, והקימו רבנות מתחרה, אשר פסלה את הרבנות הקבועה. ועם זאת, נהוג בציבור החרדי משום מה לומר בחדא מחתא: "מרן הרצ"פ פרנק רבה של ירושלים", ו"מרן הרב זוננפלד מרא דארעא קדישא", דבר המופרך מיסודו. הגדילו לעשות אנשי העדה החרדית (שאבותיהם הם אלו שביזו את הרב פראנק, ואף הם משמיצים כיום את הרבנות הראשית), ובשער גליון עיתונם 'דורות', שיצא לאור לקראת חג הפסח האחרון, כינו את הרב פראנק "מרן"... לפני מספר שנים, העיתון החרדי 'משפחה' ערך ראיון עם ר' אברהם פראנק. במשך הראיון הוליכו אותו ברחובות ירושלים העתיקה, ושמעו מפיו סיפורים על דמויות ההוד בירושלים של הדור הקודם. והנה בנוסח הכתבה שפורסמה, הובאו דיבורים מוזרים ותמוהים, שכביכול יצאו מפיו של פראנק, בייחס לרבני ירושלים. בין היתר הוצמדו לרב יוסף חיים זוננפלד זצ"ל כינויים ותארים דמיוניים, מהסוג של: "רבה של ירושלים" "מרן" "מרא דארעא קדישא", כאשר אף אחד מהציבור החרדי בירושלים דאז לא כינה אותו כך, אלא רק קומץ הקנאים שסביבו... למקרא הדברים, החלטנו להתקשר אל ר' אברהם פראנק, ולשאול אותו האם באמת מפיו יצאו הדברים הללו, או שמא הלבלר החרדי החליט "לשפץ" את הכתבה כדי שתתאים לאוזניים החרדיות המצויות. קיימנו שני ראיונות עם ר' אברהם פראנק זצ"ל, במהלכם הוא הכחיש נמרצות את הדיבורים שיוחסו לו בכתבה. (ושוב אפשר ללמוד על מהימנות העיתונות החרדית בכל הקשור לרב קוק ולרבני ירושלים). כנגד זה, הוא סיפר לנו על יחסו האמיתי של אביו, הגרצ"פ, כלפי מרן הרב קוק, ועל המלחמה שהיתה נגדו מצד הרב זוננפלד ותלמידיו. להלן יובא חלק מתמלול הראיונות. השתדלנו לשמור ככל שניתן על הנוסח המקורי והמדוייק של הדברים. "כשפרצה המלחמה העולמית הראשונה, הרב קוק היה באירופה, והצליח להגיע לאנגליה, ובאנגליה הם רצו שהוא יהיה הרב הראשי, והוא אמר להם אני מוכן לקבל את התפקיד, אבל כשתגמר המלחמה אני חוזר לארץ ישראל. ואכן, אחרי המלחמה הוא חזר לארץ ישראל. "אבא שלי רצה להקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל... הוא הזמין את הרב קוק ואמר לו אני רוצה למנות אותך בתור רב ראשי לארץ ישראל... אז הוא בא ב-1920 .... הביקור הראשון היה בחורבת ר' יהודה החסיד... אחרי זה הקימו את הרבנות הראשית לארץ ישראל. · מה היה מצב הכוחות בירושלים, כי אני מבין שהיו אנשים שהיו עם הרב קוק והיו כאלה שהיו עם הרב זוננפלד? אז איפה עמד אביך? (ברוגז מופגן) "תקשיב רגע אחד: הרב זוננפלד לא היה לו שום כוח. הרב זוננפלד רצה להשתלט על הרבנות, ואבא שלי לא נתן לו. והם רצו שהרב קוק יתדיין איתם על זה, אז הרב קוק אמר: אני הולך עם הרב פרנק. ואז הם נלחמו בו כל החיים... מלחמה... (נשמעת מרירות בקולו). · אז הרב פראנק היה בעצם בצד של הרב קוק? (בהחלטיות:) "ודאי, הוא הזמין אותו! והם רצו, הרב זוננפלד ור' מרדכי ליב רובין, רצו להקים בי"ד בירושלים, אז הרב קוק אמר, אני מדבר עם הרב פרנק, ולא אתכם. (צוחק). "הם נלחמו נגד אבא שלי גם כן, ר' חיים זוננפלד עם כל הכנופיא שלו. פה מדברים על ר' חיים זוננפלד שהוא היה גאון הדור, מגדולי ירושלים. והרי לא הזמינו אותו, לא מינו אותו בתור דיין ,רק את ר' צבי פסח פרנק מינו אותו לדיין כבר כשהיה צעיר, אתה מבין? · כי היום בספרים חרדים, הרבי ספרי היסטוריה, מציירים את זה כאילו הרב זוננפלד היה הרב של ירושלים... "נדמה לך?! אי אפשר להגיד! הוא לא היה הרב של ירושלים, הוא היה הרב של נטורי קרתא. אבל מה, אני רוצה להגיד לך, כל אלו שנלחמו נגד האבא בפוליטיקה, הם העריצו את אישיותו. · מה הכוונה? "כשלי הייתה בר מצווה, אז ר' חיים זוננפלד בא לבר מצווה. וגם הרב קוק היה בבר מצווה שלי. לא בייחד, אבל היו. זה מה שאני רוצה להגיד לך. תראה, הרב זוננפלד לא הצליח לכבוש את הרבנות, פה הם מינו אותו כאילו הוא בנה את הרבנות.... הם סיפרו לך סיפורים... אי אפשר להגיד! · לפני שנתיים היה ראיון אתך בעיתון משפחה, של החרדים, וגם היה שם סיפורים שכאילו תוך כדי הראיון שיבצו סיפורים על זה שהרב זוננפלד היה הרב של ירושלים. "אף אחד! לא יכול להיות, אף אחד לא סיפר את זה! הם שיספרו לי היסטוריה?... ר' חיים זוננפלד זה לא חשוב, למה ר' חיים זוננפלד לא מינו אותו לדיינות כשמינו את ר' חיים ברלין, וכשמינו את הרב פראנק בתור צעיר, ולקחו אותו לרבנות הראשית? מה זה פה? זה פוליטיקה, הם כמו כנופיא של נטורי קרתא היום, אבל מה, הם נלחמו נגד הרב קוק בצורה קשה... · מה לדוגמא? "שזרקו עליו מים מלוכלכים באמצע הרחוב". · איך אבא שלך הגיב כלפי ההתפרעויות של הקנאים? "מה שהוא אמר: אני לא רוצה לשמוע מהם אפילו. מה הוא אמר... פעם יהודי אמר לו, תראה מה כותבים עליך, איך אגודת ישראל השמיצו אותך. אז אבא אמר לו: למה אתה קורא אותם? אל תקרא אותם בכלל... (צוחק). · היה את הסיפור המפורסם בפורים, שעשו בובה של הרב קוק ושרפו אותה... "זה היה בביהכנ"ס בבתי ברוידא. מנחם פרוש השתתף בזה אפילו. ומנחם פרוש נפטר לפני שנה, אתה זוכר את זה? הוא השתתף בזה. עם עוד כמה מהכנופיא. · אבא שלך היה בצד של הרב קוק, לא בצד של הרב זוננפלד? "הרב קוק לא עשה את הדברים החיוניים ביותר, בלי להתייעץ עם אבא. זה שיהיה לך ברור. זה אני זוכר טוב! (בקשר לפרסום האמת על מעמדו של הרב קוק בקרב גדולי ישראל, הוא מעיר:)... אם לא כותבים, אף אחד לא יודע את זה. חשוב שכותבים. זה היסטוריה! אז יודעים מה קרה, מה היה.