יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
 
 
07:25 (11/11/18) אור האורות

החברה להתאכרות בני הישיבות הוקמה על ידי מרן הרב קוק, ועד היום טרם נכתבו תולדותיה כראוי. היא שאפה לקרב בין שני העולמות – עולם התורה ועולם החקלאות, ולחנך את תלמידי הישיבות לעמל בשדה.הנה פרוטוקול קצר מאחת מהישיבות שקיימה החברה:הרב קוק פתח את האספה, וביאר את הסיבות אשר הניעו את מייסדי החברה לתת ביטוי פומבי למטרה שאליה היא שואפת: להכניס לתוך המפעל היישוב נוער כזה שבכל מאת האחוזים שבו יונק הוא אך ורק ממקור ישראל, נוער כזה שהוא כולו שלנו, יש כיום רק בתוך הישיבות, ולכן יש ערך גדול להוציא מתוך הנוער הזה גרעינים בשביל מפעל ההתיישבות בארץ ישראל.מר נתן גרדי, איכר צעיר מכפר חיטים, אומר כי המושבים הקיימים בארצנו זקוקים לתנועה חדשה זו, כדי שתשמש להם משען רוחני, אם החברה תצליח להקים בקרוב אפילו רק מושבה מופתית אחת, תביא ברכה לכל ההתיישבות החרדית. בני הישיבות צריכים לשמש חלוצים ומפלסי נתיבות לכל מושבי החרדיםהרב נתן מיליקובסקי מהרצליה [סבו של רה"מ נתניהו] מדבר בשם כל רבבות ומאות אלפים יהודים בגולה, שמשתוקקים לשמוע מילה חדשה מארץ ישראל. תנועה זו פותחת לדעתו דף חדש במפעל הבניין בארץ ישראל. רבים הם החוגים בגולה, שדווקא מזיגה זו תמשוך את לבם.מעין אישור לדברים האופטימיים האלה היה מצב הרוח ששלט באסיפה, הקהל שמע בעונג את דברי הנואמים וההחלטה לתמוך ברעיון החבה נתקבלה פה אחד, ורבים נרשמו מיד בתור חברים לחברה החדשה. (תרפ"ט)