יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
 
 
פריט היסטורי שהתגלה לאחרונה, שופך אור חדש ומפתיע על תולדות המחלוקת של החרדים הקיצונים נגד הרב קוק.
07:22 (11/11/18) אור האורות

מדובר בכרוז חריף ונדיר שפרסום על ידי חוגי ועד השחיטה בירושלים, נגד רבי יוסף חיים זוננפלד, לימים ראש המחנה שלחם ברב קוק - העדה החרדית. הכרוז הזה נדפס עשרות שנים קודם למלחמה הזאת, אולם אפשר לראות בו את ניצניה. כרוז זה פורסם מטעם תושבים ירושלמים, נגד (!) הרב זוננפלד הצעיר, אשר "דיבר ברוב עם ונתן את אחינו הרבנים השוחטים לחשודים להאכיל טריפות לישראל... והוא אמר עליהם כי המה שותפים של עמלק, ובלי עומד על גבם... שחיטתם טריפה".מדובר בשריד מפולמוס ציבורי לא ידוע, שהיה מעורב בו הרב זוננפלד, כשהוא צעיר יחסית, המזכיר מאוד את המחלוקת שלו, בראשות העדה החרדית, נגד הרב קוק. הלא גם אז עורר הרב זוננפלד פקפוק בשחיטה הקבועה בירושלים, שעמדה אז בראשותה של הרבנות הראשית, והקים מערך שחיטה חדש של העדה החרדית, מה ששוב עורר פולמוס אדיר בארץ ומחוצה לה.מתברר מהכרוז הנדיר שנחשף עתה (המוצע למכירה בבית המכירות 'קינג דויד') שעשרות שנים קודם לכן התקיים פולמוס דומה, אשר לא היה ידוע עד היום. הערעור של הרב זוננפלד על מערך הכשרות הציבורי, לא התחיל מול הרב קוק, אלא הרבה קודם לכן, וכבר אז דאגו הירושלמים להעמיד את הדברים במקומם.בהמשך הכרוז נכתב: "על כן דעת הקהל מכל אחינו האשכנזים תובעים הדין (על דברת הרח"ז הנ"ל) כי בזה חטא: א) נגד ששה עשר שוחטים מופלגים... ב) נגד רבותינו הגאונים אשר כאלו תמיד הבשר האסור הזה... ג) פגע בזה בכבוד כל העדה הקדושה... ". ומסכמים המוחים: על כן רבותינו הגאונים ובתי דיני הצדק, משפט צדק תובעים מכם הנעלבים האלה- לא תכירו פנים במשפט... אל נא תעלימו עין מהדבר הזה, כי דם שפך הרחז"פ הנז' דם צדיקים בפני כל עם ועדה. קדשו נא שם שמים ועשו כתורה, וידענו כי כבוד הרח"ז לא יהיה סרבן לקבל עליו הדין... ואין מקיפין בחילול ה'".(ובשולי הדברים: יש סיבה לכך שפולמוס עתיק זה נשכח מדפי ההיסטוריה, דווקא בגלל המחלוקת המפורסמת של הרב זוננפלד נגד הרב קוק, ואכמ"ל). נ.ב. באופן אישי הרב זוננפלד כיבד מאוד את הרב קוק, ואף אהב אותו. כאן מדובר על המישור האידיאולוגי, או יותר נכון: הפוליטי.