יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
23:54 (07/07/18) אור האורות

מאז הופעתו בשדה הציבורי הצטייר הרצל כאדם רחוק מאוד מתורהומצוות. העובדה שהוא זה שעורר רבבות יהודים לעלות לארץ, הפתיעה ואתגרה את העולם החרדי. במשך דורות רבים חלמו רבבות יהודים על גאולה ניסית, משולבת בתיקון רוחני נשגב. הופעתו של הרצל, בבשורת ציונות חילונית, הפליאה מאוד. העובדה שגם אצל אלה הרחוקים מתורה מופיעה מסירות נפש אדירה לטובת העם, טלטלה את החרדים. האם ייתכן שהגאולה העתידה, שעליה התנבאו הנביאים ושאליה אנו כוספים, תתגשם בידיים חילוניות? האם הגיוני שהתחייה הלאומית תתעורר דווקא על ידי אנשים כופרים ואפיקורסים? הספר החדש 'לב האומה - הרצל בעיני רבני דורו', הרואה אור בימים אלו, מספק תשובה אותנטית בנוגע ליחסם של שומרי התורה לדמותו של הרצל, ולציונות החילונית בכלל, כפי שהתבטאה על ידי גאוני ישראל בארץ ובחו"ל, וגדולי ההוגים הדתיים. בספר מובאים עשרות הספדים מרתקים על הרצל, מאת גדולי הרבנים בני דורו של הרצל. נפרשת בהם תמונה מרתקת של אהבה והערצה למנהיג הלאומי מצד העולם החרדי. בנוסף מובאים בספר מחקרים על קשריו של הרצל עם העולם התורני. מתוך החומר העשיר מתגלה פן חדש בדמותו של הרצל, "לב האומה". לרכישת הספר: reiyyaa2@gmail.com