יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
השאלה היא האם לקיחת החלב מהפרה הינו דבר מוסרי וראוי, או שיש למעט בו? הרב הראשון שהעלה את השאלה הזו היה הראי"ה קוק, והוא התייחס אליה מספר פעמים בכתביו
08:04 (18/05/18) אור האורות

"חלב הוא חסד" - על אכילת מאכלי חלב בחג השבועות *** מובאים אצל רבותינו האחרונים ארבעה טעמים שונים למנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות: א. התורה נמשלה לחלב ולדבש (ולכן יש באותה מידה לאכול מאכלי דבש תמרים); ב. אחד משמונה השמות של הר סיני הוא 'גבנונים', אז צריך לאכול גבינה. ג. מאכלי חלב הם של עניים, והתורה אוהבת שפלות (רבי פנחס מקוריץ). ג. חלב רומז לחסד, גוון לובן, והתורה היא מצד החסד (בני יששכר). *** ובכן, עולה השאלה האם באמת חלב הוא חסד? במשך אלפי שנים מאז בריאת העולם נהג האדם לשתות חלב של בעלי חיים מבוייתים. התורה אוסרת עלינו לשתות חלב של בעלי חיים שבשרם אסור באכילה, אולם התירה באופן עקרוני לשתות חלב (יש פוסקים שאמרו שקודם מתן תורה היה הדבר אסור! ואכן לא מצינו בתורה אזכור מפורש לשתיית חלב אצל אבותינו. (אצל אברהם נכתב שהוא הביא ל**ערבים** לשתות חלב). השאלה היא האם לקיחת החלב מהפרה הינו דבר מוסרי וראוי, או שיש למעט בו. גדולי ישראל שבכל הדורות לא עסקו בסוגיה זו (!). הרב הראשון שהעלה את השאלה הזו היה הראי"ה קוק, והוא התייחס אליה מספר פעמים בכתביו, כחלק ממשנתו הכוללת הבנויה על תורת הנגלה והנסתר. האם שתיית חלב היא מוסרית? הרב קוק מלמד אותנו שהדבר תלוי באופן בו נלקח החלב מהפרה: אם לקיחת החלב נעשית ברצון ובהסכמה של הפרה - הרי שאין בכך כל בעיה. אך אם החלב נלקח לטובת הנאת האדם על חשבון העגל הרעב, או שיצור החלב נעשה בצורה המסבה סבל לפרה - יש בעיה מוסרית בצריכת החלב. בגישה זו המשיך גם בנו הרצי"ה קוק בשיחותיו לפרשיות השבוע. הנה תיאורו ללקיחת חלב (שאינה מצויה כיום בתעשייה, אך הוא דיבר על זמנו!) הנעשית באופן של "עשיית טובה" לפרה: "יש מקום להבין שבזה שאנו מסלקים מבעל החיים את החלב שמכביד עליו אנו עושים לו טובה. על כן, אם זה נעשה בעדינות, יש צד להתיר את לקיחת החלב... חלב, יש בו אפילו צד של עשיית טובה בהרקת החלב מבעל החיים". "בשימוש בחלב, אין שום צד של רצחנות [הקיים באכילת בשר], אדרבה, יש צד של הקלה לפרה שריבוי החלב מצערה... התורה התירה לך במידה מסוימת בעל כורחה, הרי מצדך עליך לנהוג בעדינות ואנושיות ומתוך חשבון נפש". מסקנת הדברים: יש בעיה מוסרית בצריכת חלב תעשייתי, כלומר זה שמגיע מתעשיית המזון מן החי, משום שהוא נוצר בצורה של צער לפרה ולעז. לעומת זאת ראוי לאכול בחג השבועות מאכלי "חלב של חסד", כלומר כאלה מאכלים שהוכנו על ידי מוצרי חלב שלא הגיעו מתוך צער בעלי חיים. (מאכלים כאלה אינם קיימים בחנויות המזון הרגילות). במאמר מוסגר: גם במוצרי חלב שלא הגיעו מצעב"ח ראוי למעט מבחינה בריאותית (יש סכנות שונות בצריכת חלב), וגם לזכור שתעשיית החלב היא אחת המזהמות הגדולות של כדור הארץ, מה שגורם למחלות, לתמותה, לכריתת יערות, להתחממות כדור הארץ, ועוד. לכן אין צורך להגזים עם מאכלי החלב, אלא כמו שנהגו בדורות הקודמים, לאכול גבינה בלבד ולא ארסנל שלם של מאכלי חלב מפוצצים בסוכרים ומחלות שאינו בהכרח מזכיר את התורה הקדושה, שנמשלה לחלב.