יום ש', ז’ באלול תשע”ח
 
 
 
 
 
 
14:04 (09/05/18) אור האורות

כשנפטר ה'חפץ חיים', הספידו הרב יעקב משה חרל"פ בכינוס מיוחד שנערך בישיבת 'מאה שערים', ביוזמת מרן הראי"ה קוק, ידידו של הנפטר. הרב חרל"פ נשא הספד ארוך ומרגש, ובין היתר אמר:"רוח אפנו, הקדוש החפץ חיים זי"ע, כל בעלי הלב שאבו את יראתם ודקדוק מעשיהם מהפץ חיים. גם הגאונים גדולי הרוח שאבו מאותו מקור הקודש ומספריו הגדולים, כמו החץ חיים, המשנה ברורה וביאור הלכה וליקוטי הלכות.רבותיי, אנחנו הננו פה, אבל הלא תדעו עתה ששמה בחו"ל גונזים את ארון הקודש נרו של עולם ,שהאיר עיני ישראל בתורתו. אנחנו נוכל לשלם לו חסד האחרון, להספיד אותו פה בארץ ישראל, שיהיה כאילו מת כאן ונקבר כאן. כל איבריו היו שלמים, פה קדוש ועינים טהורות, ואוזנים טהורות, לב טהור, ידים ורגלים, וכל גופו אומר קדוש מיום עומדו על דעתו. היה חלו שמאוד, וחי יותר מתשעים שנה. אבל אם הכל פלא, אין שום פלא, כל ביאתו לעולם הזה היתה אך מתנה לא לפי הדור. קראת הק"ה לנשמה של הקדוש חפץ חיים ולא רצתה ללכת ממנו, וטענה איפה אמצא גוף קדוש כזה, אשר מעולם לא דיבר שום לשון הרע, וכל גופו טהור, ואף להושיבה אצל שרפי מעלה לא נתרצה, והאריך ימים עד כי נפשו יצאה בנשיקה ונתדבק רוחא ברוחא. אי אפשר לנו יושבי הארץ להשיג מכח קדושת חסידותו וגדלותו. ואעפ"כ השגנו כי ישר באדם כמותו אין, שכל דרכיו בישרות אמת, אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה. הוא היה אורח חיים חי, חושן משפט חי, חובת הלבבות חי, ומסילת ישרים חי. ועל כולם - החפץ חיים החי. (מי מרום, כרך יז)