יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
 
 
בשיחה שהעביר לאחרונה הרב יוסף קלנר על "יחס היהדות והתורה לצמחונות", הוא הזהיר מפני תזונה צמחונית, שלדבריו "אינה מוסרית", ואף רמז לקשר שיש בין הנאצים לצמחונות. לדבריו, כל עוד יש בעולם מלחמות ורעב, אסור לנו להיות צמחונים. להלן תגובתו של משה נחמני.
20:56 (11/07/17) אור האורות

לצפיה בשיעורו של הרב קלנר: https://www.youtube.com/watch?v=0_nE7iSGhOM להלן תמליל השיחה: "ברחבי התורה ישנה התייחסות רבה לבניית תודעה של האדם לבעלי חיים. הרבה מצוות, הכשרות, זה שאומרת לך התורה שאל תאכל בשר בחלב, כי באה התורה לחנך אותך ליצור יחס לבעלי חיים. אכילת בשר, הרצחת וגם לעסת?!, לכל הפחות אם אתה אוכל בשר, תבחין שזה לא כמו אכילת חלב, זה לא אותו דבר, לכל הפחות לא ביחד. זה הרעיון הבסיסי של הפרדה בין בשר לחלב. תאמר, רגע, אם התורה כל כך מעוניינת בכך שנתמלא בתודעה של "רצחת וגם לעסת", פשוט שתגיד התורה: אסור לאכול בשר! זה רצח! כן, חושבת התורה שהמשימה שלנו כיהדות, זה לא בראש ובראשונה לפרגן או לפתח את התחושה האישית המוסרית שלך בן אדם. כי התורה היא משימת עם ישראל, בהרמת התרבות כולה, האנושות כולה, האדם כולו, אל הגובה התרבותי העתידני. זו המשימה שיהדות חיה למענה. ובמסגרת זאת הדיבורים על דבר אי-המוסריות שביחס בני האדם לבעלי החיים כמו שאנו מתנהלים כיום, יש בהם עצמם חוסר מוסריות. הכיצד? ואיך יתכן? כי אומרת היהדות: שמע בן אדם, רכז את האיכויות המוסריות שלך, רכז את המאמצים התרבותיים שלך, בבניית התודעה של האדם בייחס לאדם. קדושת החיים... אתה יודע כמה אנשים ברגע זה הם נשלטים בשלטון האדם באדם לרע לו, על פני הגלובוס?! אתה יודע שמליוני בני אדם מגורשים מבתיהם ברעב ולאבדון ול... בעולם הנאור שלנו? יש על פני הגלובוס... אתה יודע כמה אנשים רעבים יש על פני הגלובוס? אתה יודע כמה חולים על פני הגלובוס ישנם? אתה יודע שקשה למצוא מדינה על פני הגלובוס שלא מנהלת איזשהו חשבון מלחמתי עם מדינה אחרת. אתה יודע כמה אנשים נהרגים במלחמות, ברציחות? אתה יודע כמה אנשים יש בבתי חולים? עד שאתה מוטרד פה עכשיו ממצבם של התרנגולות והפרות ועוד, בא דאג למצבם של בעלי בני אדם. תגיד: אפשר לדאוג גם לזה וגם לזה. אם היית רציני, אם היית מבין שהעמדה הנפשית והמוסרית של החברה האנושית היא כל כך רחוקה מאכפתיות ביחס לקדושת חיי אדם, אז היית מדבר אחרת. על כל פנים ככה התורה חושבת. ההגיון שלה אומר שזה לא מוסרי עכשיו, יש פה בעיה אקוטית ביחס של בן האדם אל בני האדם, אחיו, חבריו, לצלם אלוקים שבאדם. בזה צריך לטפל. ותשומת הלב לעורר את הרוך והרחמנות ביחס לבעלי חיים יש בזה גם סכנה נוספת. חוץ מהסחת האנרגיות הנפשיות והמוסריות אל נושא חשוב ככל שיהיה, אבל משני בחשיבותו, יש פה גם סכנה מאוד ידועה, והוא דווקא בעלי חיים האדם וכלבו, בעלי חיים כל כך קל לאהוב אותם, כל כך קל להתחשב בהם, כל כך להיות רחמני, ומטפח... אבל הכלב, החתול שלי, זה ודאי שם אני יכול לגלות את הסבלנות וכל הטיפול, אבל במנוול הזה ששם את המכונית שלו בחניה שלי? והמנוול הזה שהשקית זבל שלו הוא מלכלך את הכניסה שלי? והמנוול הזה שהולך ומסכן את העיסוק שלי בגלל שהוא יותר מוצלח ממני? וכן הלאה. האדם זה אדם שקשה לסבול אותו. כי הוא זה שמאיים עליי, הוא גם מדבר. אדוני, בא קודם כל תפתח את העדינות שלך ואת המוסר שלך ואת הכרת צלם אלוקים וקדושת החיים ביחס לאדם, ואל תפרוק את הנטיה המוסרית שלך כמו שהנאצים עשו. אוהבי כלבים הם היו. גם היטלר, היה אגב צמחוני, והסיפור עליו אומר שכשהיטלר היה רואה כלב סובל, הוא היה מתפתל מכאבים. ההזדהות הנפשית עם החיה זה קל, קל וגם פורק את הבועה של המצפון האנושי שזקוק להביע איזה טוב ואיזה רוך ביחס לבעלי חיים, ואז הוא חופשי להיות אדם לאדם זאב, ביחס לבני אדם. סוברת התורה שצמחונות, הלכה למעשה, זו אי מוסריות. לא דיברנו על זה שאם אתה חולה ואתה אוכל משהו מהחי אתה פשוט מת מזה. טוב, לא דיברתי על זה. אם זה עניין תרפיסטי אז בסדר. אבל שקט, אל תסית לכיוון צמחונות. אל תעלה את הצמחונות על ראש שמחתך בזמן שהבעיה של חיי העם שלך שהוא מאויים ברגע זה, אתה ישראלי, אם אתה מדבר על הצמחונות בזמן שהעם שלך מאוים בהשמדה ברגע זה, לא על ידי גורם מטורף אחד שם במזרח, אלא מכל הצדדים, בזה הם עסוקים מכל הכיוונים, מדרום ומצפון, ממזרח, עם כל התומכים שלהם מכל רחבי העולם. ובא תחנך את האדם לקדושת החיים, ולאהבת השלום, ושלא ירצה להשמיד פה את הקיום של העם שלך. זה בעיה הרבה יותר קודמת. בא קח את האנשים בזמן ששמחה להם בזמן שדוקרים איזה יהודי, והם יצאו לריקודים על זה ברחובות. יש לך קשר איתם? בא תחנך אותם שיכירו מה זה קדושת חיי אדם. אחר כך נשמע על החתולים, על פרות, על כלבים, על כל מה שאתה רוצה". תגובה אני רוצה לסכם את דבריו של הרב כפי הבנתי הדלה, ולהציג כלפיהם את דעתי האישית. איני מבקש לייצג את "דעת התורה" אלא את הבנתי האישית על פי מקורות מפורשים אותם אציג, ובראשם מרן הראי"ה קוק (אשר דעתו בנושא זה מפורטת בהרחבה בספר 'חי רואי'). אעשה זאת סעיף אחר סעיף. למעוניינים להרחיב בסוגיה אציע קישורים בסוף מאמרי. 1. הרב קלנר סובר שההסתייגות מצמחונות, אותה הוא מציג, זה "מה שהתורה חושבת". הגם שהרב לא מציין מקור כלשהו לדבריו, יש להניח שהוא מסתמך על דברי רבו הראי"ה קוק. הרב לא מזכיר שישנן שיטות אחרות מלבד הרב קוק, או שבדעת הרב קוק עצמו אפשריות הבנות אחרות. תגובה: יש מרבותינו שהבינו שלפי הראי"ה קוק הצמחונות היא הנהגה מבורכת. כך למשל לימד הרב שאר ישוב הכהן זצ"ל. וכן יש מגדולי ישראל בדורות הקודמים – מכל העדות והגוונים - שהיו צמחונים. נזכיר רק כדוגמה מעט מהם: רבי יצחק הבנשטרייט, רבי יוסף יואל ריבלין, המגיד ממיכלשטט, ועוד רבים, חלקם גם כתבו בפירוש בספריהם שיש גנאי מוסרי באכילת בשר ושראוי להימנע ממנה. 2. הרב מסביר את הטעם של איסור בשר בחלב בשתי צורות: א. חידוד ההבדל שיש בין חלב ובשר. ב. "הרצחת וגם לעסת" – לא דייך שאתה שוחט את הגדי, האם תבשל אותו בחלב אמו? הוספת חטא על פשע. גם את הפשע התירה התורה, את החטא – לא. תגובה: הסברה הראשונה אכן נמצאת באופן דומה ב'חזון הצמחונות', וכן בשיחות הרצי"ה. אולם הסברה השניה של הוספת חטא על פשע לא נזכרת שם. (אם זה פשע, זה אסור גם בלי החטא הנוסף.) 3. הרב קובע שיש בצמחונות ובדיבורים אודותיה "אי מוסריות", ושכך "סוברת התורה". תגובה: רבינו הרב צבי יהודה קוק נמנע מאכילת בשר, מטעמים מוסריים, בימות החול. כך שמעתי באוזניי מהרב יהושע צוקרמן. גם מרן הראי"ה קוק נהג כך, מאותן סיבות של "חזון הצמחונות". כך שמעתי באוזניי מהרב שאר ישוב כהן זצ"ל שגדל על ברכיו. בוודאי שאם הצמחונות גורמת לאדם להתאכזר לבני אדם – היא אכן אינה מוסרית. אבל אין בעולם תופעה כזו, לא היתה ולא תהיה. לכן אין ספק שהעדפת האדם להותיר בחיים את האפרוח, מאשר לאכלו, היא מוסרית ורצויה. 4. הרב טוען שהצמחונות מתאימה רק לחולים שעלולים למות. אבל לבריאים אסור להימנע מלאכול בשר מסיבות מוסריות. היו מגדולי ישראל הקדמונים שכתבו בדיוק להפך, שאכילת בשר הותרה "לחולים ולחלשים בלבד" (כלשונו של המקובל רבי מרדכי הכהן מצפת, מגורי האר"י הקדוש). גישה זו שאכילת בשר הותרה רק במצב של הכרח בריאותי (מלבד כשהיא במסגרת אכילת מצווה, כגון בשבתות) חוזרת למעשה מעשר פעמים בכתביו של הרב קוק. כל אותם גדולים לא חידשו הסבר זה מדעתם, אלא הסמיכו את דבריהם על דברי חז"ל בגמרא, שאכילת בשר מובנת ומתקבלת כשהיא לצורך בריאותי. אין להכחיש כי ישנן גישות אחרות ביהדות, אך אי אפשר להתעלם מהגישה הבולטת הזאת, שמוסכמת כאמור גם על רבותינו. 5. הרב מכנה דיבורים בעד צמחונות כ"הסתה", וסוברים שהמדברים כך עושים זאת (לפעמים) "על ראש שמחתם". תגובה: השיח על צמחונות אינו אלא בקשה לעורר את האנשים למצפון שלהם עצמם. להפנות את תשומת לבם לסבל שהם גורמים מבלי דעת. רובם ככולם של הצמחונים גדלו כאוכלי בשר, וביום שנפקחו עיניהם הבינו מה מחיר המזון מן החי – הפסיקו לאוכלו, על פי מצפונם האישי. אם יש כיום "הסתה" (כלומר עידוד לפגוע ביצורים חיים) זו התעמולה שמנהלת תעשיית המזון מן החי, בשיתוף מועצת החלב, הקוראת לצרוך מוצרים שכאלה, על חשבון חייהם של בעלי החיים. וההסברה של הצמחונים אינה מגיעה מתוך "שמחתם", אלא להפך, בזעקה הנובעת מכאב עצום מול העוולה המתרחשת. 6. התורה מבקשת לרומם את הרוח המוסרית של האנושות כולה, לא רק של היהודי. תגובה: ב'חזון הצמחונות' הראי"ה מדבר בעיקר על עם ישראל, ש(כמעט) רק עליו מוטלות המצוות שתפקידן לרומם את המוסר כלפי בעלי החיים. חשוב להבהיר זאת כדי להבין שלא מוטל עלינו לרומם את המוסר של האיראנים או המחבלים בעזה (ראה סעיף הבא), אך כן מוטל עלינו לרומם את המוסר שלנו בייחס לבעלי החיים, שראשיתו: הפסקת הפגיעה בהם. 7. הרב קורא לשומעיו – אולי באופן מטאפורי - ללכת לתהלוכות השמחה שמתקיימות ברחובות הערים הפלשתיניות בעקבות הפיגועים, "ולחנך אותם שיכירו מה זה קדושת חיי אדם". רק "אחר כך נשמע על החתולים, על פרות, על כלבים, על כל מה שאתה רוצה". תגובה: הצעה זו בדבר החינוך ל"קדושת החיים" אינה קשורה כלל לצמחונות, שאינה אלא הפסקת הסבל שאנו – במו ידינו - גורמים לבעלי החיים בתעשיה. לא שייך כיום לחנך רוצחים, אך כן מתבקש לא לשחוט עגל. הרי גם אלו שאוכלים בשר לא עוסקים בהטבת מוסרם של הרוצחים. כמו כן אין כל קשר בין "צמחונות" לבין חתולים. אחוז מגדלי החתולים אינו גבוה אצל הצמחונים מאצל אוכלי בשר. אדרבה, בדרך כלל אלו הפעילים למען בעלי חיים – מתנגדים לרכישת חיות מחמד. 8. התורה אומרת לאדם לרכז את המוסריות שלו ביחס לאדם, ולא (גם) ביחס לבעלי חיים. תגובה: בוודאי שאם הדבר היה בא בסתירה, היינו מעדיפים את האדם. אולם אין זו המציאות, אלא רק בעיני אלו המתנגדים לצמחונות. אכן הרב קוק הסביר שהסיבה שהתורה לא אסרה אכילת בשר בע"ח היא כדי להבדיל בין האדם והחי, אולם אין בדבריו אלו אלא "הסבר לתהליך" ובשום אופן לא התייחסות לשאלה המעשית "האם להיות צמחוני". ידוע שבאופן אישי הוא עודד לצמחונות. 9. לפני שאנחנו מודאגים ממצבם של בעלי החיים בתעשית המזון מן החי, נדאג לרעבים, לחולים בבתי החולים, ולמדינות הנלחמות, לנהרגים במלחמות, לנרצחים. תגובה: אין קשר בין הדברים. זה שיש רעבים אין זה מצדיק שאני ארעיב את התרנגולת שבחצרי. המלחמות אינן מצדיקות התעללות בחתולים. אכילת בשר לא תעזור לצמצם את כמות הנספים במלחמות. 10. אי אפשר לדאוג גם לזה וגם לזה, כלומר גם לבני אדם וגם לבעלי חיים. מצינו אצל גדולי ישראל, כמו רבי אריה לוין, שדאגו גם לבני אדם וגם לבעלי חיים. לא מקרה הוא שלא שמענו מעולם – עד לדורנו המבולבל – על סברה כזו. כמובן במקרה שהאדם באופן אישי רואה שהדברים באים אצלו בסתירה, עליו לבכר את רעהו האדם, אולם בדרך כלל האדם הרחמן והפעיל למען בעלי החיים – יעסוק גם בעזרה לבני האדם. 11. אדם שמבין כמה הפושעים וחלק מהגויים רחוקים מאכפתיות לחיי אדם, לא ידבר על צמחונות. תגובה: מבין רבבות הצמחונים בעולם יש רבים שמבינים זאת. דוקא בגלל האכפתיות לחיי האדם הם צמחונים. הם יודעים שתעשיית המזון מן החי היא אחד הגורמים הראשיים לזיהום כדור הארץ, ולהרעת מצבה של האנושות. 12. הרב אומר ש"בעלי חיים כל כך קל לאהוב אותם, כל כך קל להתחשב בהם, כל כך להיות רחמני, ומטפח". "ההזדהות הנפשית עם החיה זה קל". תגובה: ההוכחה לכך שלא קל להתחשב בבעלי החיים היא עצם ההתנגדות להתחשבות בהם. נכון, קל לדבר על אהבה לבעלי החיים, בעיקר לחתולים ולכלבים (כפי שציין הרב בעצמו), אולם אין לזה קשר לשאלת הרחמים על בעלי החיים שאנו בעצמנו כולאים ומאמללים כדי לאוכלם). 13. קל לאדם לגלות רחמנות כלפי הכלב והחתול שלו, אך קשה לאדם לגלות רחמנות כלפי שכנו המציק לו. תגובה: נכון מאוד, אך אין קשר בין כלב וחתול לבין הדיון על צמחונות. אדרבה, דווקא אצל אוכלי בשר ישנו אבסורד, כשהם מרחמים על החתול שלהם ומאידך הורגים את האפרוח. 14. יש סכנה ברחמים על בעלי החיים, כמו שהנאצים עשו – גילו רחמים על בעלי חיים, ולכן זה עזר להם להתאכזר לבני אדם. תגובה: רוב מוחלט של הפושעים בעולם, ובכללם הנאצים, אינם צמחונים אלא אוכלי בשר, ולא במקרה. במילים אחרות: העובדה שהנאצים היו חוזרים בסוף היום ומחבקים את ילדיהם, לא אומרת שיש סכנה בכך שאנו מאירים פנים לילד שלנו. 15. היטלר היה צמחוני, וריחם מאוד על בעלי חיים, עד כדי כך שכאב לו ממש. תגובה: טעות ידועה. לא היו דברים מעולם. זו אחת מהטענות הנשמעות ביותר כדי להצדיק אכילת בשר. 16. אי אפשר לדבר על צמחונות כשעם ישראל מאוים בהשמדה. תגובה: האם זו הסיבה שאנחנו אוכלים בשר? או שמא בגלל שבשר זה טעים? אני מניח שרובם של אוכלי הבשר בארץ, כולל אלו השומעים את שיעורו של הרב, לא אוכלים בשר כדי למנוע את השמדת העם, אלא כי זה טעים להם. ההשמדה היא בסך הכל אחד מהתירוצים שמרגיעים את מצפונם הטבעי, החש בעיה כלשהי בעובדה שהאפרוח מת בשביל שלי יהיה טעים. 17. לכל אורך השיחה הרב מאחד בין מצבם של החתולים והכלבים למצבם של בעלי החיים שבתעשיה, שעליהם נסוב הדיון המקורי על צמחונות. גם לגבי שאלת הדאגה לבעלי החיים – הרב לא מבדיל כלל בין החתולים לבין התרנגולות. תגובה: מלבד העובדה שהחתולים הם בעלי חיים – אין להם קשר לנושא ה"צמחונות". העובדה שהרב מאחד אותם עם התרנגולים מלמדת שהדיון מבחינתו אינו באמת על "צמחונות" אלא על "מעמדם של בעלי החיים כולם בייחס למעמדו של האדם". לדעתי זוהי שאלה נפרדת . ואי אפשר בלי הערה כללית על עצם הנושא: הדיון כיום אינו על צמחונות אלא על טבעונות, כלומר: הימנעות מאכילת מזון מן החי – כולל חלב וביצים. כי השאלה אינה "מעמדם של בעלי החיים לעומת האדם", אלא האם אנחנו רוצים להפריד את העגל מאמו מיד לאחר לידתו ועד סוף ימיו הקצרים, עם הכאב הנגרם מכך לשניהם, בשביל סנטימטר החלב שבכוס הקפה. זוהי השאלה העיקרית.