יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
 
 
 
 
 
 
המשפט המפורסם: "אם נחרבנו בגלל שנאת חינם, נשוב ונבנה בגלל אהבת חינם", אינו של הרב קוק. הרב קוק בסך הכל ציטט אותו, ונתן לו משמעות עמוקה.
12:07 (23/07/15) אור האורות

"אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם".במאות ואלפי מאמרים ושיעורים והרצאות, יוחסה אמירה חשובה זו למרן הראי"ה קוק. אכן מדובר בטעות. הרב קוק בסך הכל ציטט אותו, ונתן לו משמעות עמוקה, שתבואר להלן.ומי באמת אותו גדול שחידש אמרה זו? היו שתלו אמרה זו בתורת הרבי מקוזמיר או החוזה מלובלין. אמנם הם דיברו על אהבה באופן כללי (גם אם השתמשו בביטוי 'אהבת חינם') ולא הסבירו שהתיקון הוא דוקא בכך שהאהבה היא "חינם", כפי שהחורבן היה בשנאת "חינם" דוקא. מהיכן אם כן לקח הראי"ה את אמרתו, הנזכרת בשמונה קבצים (ומשום ב'אורות הקודש')?הנה לפניכם עדות המסבירה את גלגולה של האמרה. "לידידי ומכובדי מר מ. מייזלש-עמישי. חן חן על מכתבך המלבב, שיחת קודש של תלמיד חכם. המימרה "בית שני נחרב בשל שנאת חינם, בית שלישי ייבנה בזכות אהבת חינם", היא של זקני ז"ל, האדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ'. שמעתיה מפיו לפני שבעים שנה, כילד, כאשר חיבר את ספרו "שלום ואחדות", המיוסד על אותו רעיון. והוא חזר על מימרה זו כמעט בכל "תורה" שלו, ב"שלוש סעודות". אין זאת והרב קוק ז"ל שמע אותה מפיו – ששניהם היו ידידים קרובים, והתראו הרבה בביתנו בירושלים – ואין לי ספק, שהרב הגאון ציטט את המימרה מפי סבא ז"ל, בהבאת שם אומרה, אלא שמקורביו של הרב שכחו זאת וייחסו את המימרה אליו... (ספר מכתבים, ש' שלום, עמ' 224).