יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
 
 
 
 
 
 
מקבץ סיפורים ואנקדוטות שסיפר הגאון רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל על מרן הראי"ה קוק זצ"ל
15:11 (26/11/14) אור האורות

* בשם הרב אריה פינקל, ראש ישיבת מיר ברכפלד: פעם בא הרב ידעאל מלצר לביתה של הרבנית זוננפלד (אשתו השניה של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל), כדי לשמוע ממנה סיפורים. וכששאל אותה מה היה היחס של בעלה לרב קוק זצ"ל, סיפרה שהתבטא כי הרב קוק ראוי להיות הכהן הגדול כשיבנה בית המקדש. (הרבנית זוננפלד התגוררה במשך מספר שנים אצל הרב פינקל). * כשנפטר הרב זצ"ל, הסתגר רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל בביתו ומירר בבכי. אשתו ניסתה לנחמו, ולא הצליחה. הגיע אליו אחי הגדול, רבי חיים יעקב לוין זצ"ל, ואף הוא לא הצליח לנחמו. הוא המשיך להתייפח בדמעות שליש. כשאמרו לו: "הרי יש עדיין עוד גדולי תורה שחיים עמנו", ענה הרב מלצר במרירות: "כן, אבל בהיקף שלו – אין דומה לו!". *רבי שלומק'ה מזויעהל העריץ מאוד את הרב זצ"ל. סיפר לי אחד מתלמידיו, שהרבי חלם חלום ובו התעלה לעולמות עליונים ביותר, ושם ראה את הרב זצ"ל, ומתוך כך התפעל הרבה מקדושתו שזכה למה שזכה בעולם האמת.*כשהיה הסיפור הידוע עם העתון 'יתד נאמן' (הרב לוין לא נקב בשמו של העיתון), שבדו והעלילו השמצות חסרות שחר על מרן הרב קוק, הגיעו כותבי העיתון לביתו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. הרב אלישיב כעס מאוד על מה שהם עשו. הוא הוכיח אותם וצעק: מדוע לא בררתם את אמיתות הדברים לפני שכתבתם ופרסמתם אותם? הוא ציווה עליהם שיפרסמו שהדברים שפורסמו הינם טעות, ויתנצלו על כך, אך עורכי העיתון לא הקשיבו לו.* אחי, רבי חיים יעקב לוין זצ"ל, כתב פירוש על ראש מילין, ספרו של הרב זצ"ל. אני זוכר שמסרו צילום של כתב היד של הפירוש לידי הרבי מליובאויטש זצ"ל. * דודי, הרב יעקובוביץ זצ"ל, היה לוקח אותי לסעודה שלישית אצל הרב זצ"ל. הייתי ילד קטן ולכן איני זוכר דברים ספציפיים. לפי זכרוני היו שם בעיקר בחורי ישיבה. * בדיון תורני שהיה על שולחנו של הרב אלישיב, הסתמך הרב אלישיב על פסיקת הרב קוק. הקשה ת"ח אחד: "אבל הגאון... פסק אחרת!" (הרב לוין ידע באיזה גאון מדובר, אך כשסיפר לנו לא נקב בשמו). נענה הרב אלישיב ואמר: "הרב קוק היה יותר גדול ממנו".